Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Poradnie Lekarskie "ARKA"
64-120 Krzemieniewo, Dworcowa 29,

tel.: 604 278-979