64-122 Pawłowice
Ul. Leszczyńska 6
Tel.(65)5368-217 
http://zspawlowice.aplus.pl/ 
 E-mail:
zspawlowice@wp.pl  
Dyrektor: mgr Mirosława Graf