ul. Leszczyńska 50, Garzyn
64-120 Krzemieniewo
Tel. (65)5366-920
zsgarzyn.szkolnastrona.pl/index.php
 E-mail: zsgarzyn@bt.pl   
Dyrektor: mgr Irena Grobelna