PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PAWŁOWICACH

64-122 Pawłowice
ul. Zielona 16
Tel.(65)5367-444


www.przedszkolepawlowice.pl

E-mail: przedszkole@przedszkolepawlowice.pl  

Dyrektor: mgr Irena Knuła