Oporówko 7A
64-120 Krzemieniewo
tel. (65) 5360-058
E-mail: zspawlowice@wp.pl 
 

Kierownik: mgr Renata Szłapka