BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GARZYNIE
ul. Jesionowa 2, Garzyn, 64-120 Krzemieniewo
tel. (65) 5366-015
e-mail: gbp-garzyn@krzemieniewo.pl