Bezpiecznik BHPOporowo 27
64-120 Krzemieniewo
NIP: 6972230386
REGON: 301463336Mateusz Kaczmarek
Tel.: 605348162
e-mail: mateuszkaczmarek87@gmail.com  
gg:6711872


Specjalista d/s BHP
inspektor ppoż.
Jacek Kaczmarek
Tel.: 691816517
e-mail: jackac5@wp.pl  Bezpiecznik BHP


Nasza firma oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek ochrony pracowników po tym względem jest unormowany prawnie i dotyczy pracodawców w każdej dziedzinie. Usługi nasze realizowane są na zasadzie obustronnej współpracy i mają charakter kompromisowy. Realizacja zlecenia odbywa się na zasadach umowy outsourcing’owej
Oferta ta obejmuje następujące działania:1. Organizacja całości wymaganej dokumentacji BHP i ppoż.

2. W przypadku sytuacji wypadkowych opracowywanie stosownych dokumentacji

3. Prowadzenie szkoleń ogólnych i okresowych

4. Kontrola jakości przestrzegania norm wynikających z przepisów BHP i ppoż.

5. Uczestnictwo podczas kontroli inspekcji sanitarnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy

6. Konsulting BHP i ppoż.

7. Sporządzanie instrukcji BHP i ppoż.

8. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

9. Oraz cały szereg pomniejszych zadań związanych z przepisami BHP i ppoż.