INTELEKT
Centrum Nauczania
Anna Fortuniak


64-120 Krzemieniewo
ul. Leśna 3
tel. 724-188-774

e-mail : icn@op.pl  
www.centrum-nauczania.pl 

Poniedziałek - Piątek
po godzinie 15:00