Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie gminy Krzemieniewo, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”.Załączniki: