Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami


zaprasza do udziału w konferencji pt.
Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Program spotkania
 Prawo łowieckie po zmianach w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym
 Zminimalizowanie uciążliwości w zakresie powstania szkód ze strony zwierzyny i przy wykonywaniu polowania oraz stan gospodarki łowieckiej na terenie działania ZO Polskiego Związku Łowieckiego
 Liczebność zwierzyny łownej oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane
 Wyznaczanie granic obwodów łowieckich oraz szacowanie szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
 Szacowanie szkód łowieckich w myśl ustawy Prawo
 Dyskusja panelowa

5 października 2018 r. godz. 10:00 sala wiejska w Nowym Belęcinie

   

    Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego                                                     

                      /-/ Krzysztof Grabowski

                                                                                                                                      Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    /-/ Piotr Walkowski

           

 

 Załączniki: