MINISTERSTWO ŚRODOWISKA organizuje spotkanie:

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 8 października 2018 r. (poniedziałek)  godz. 18:00 Dom Kultury w Garzynie.

 

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie współpracuje z żadnymi podmiotami wykonawczymi w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, jak również nie rekomenduje żadnej współpracy ani też żadnych urządzeń, usług itp. w ramach w/w Programu.

 

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co:

 • Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:
  • Kotły na paliwa stałe
  • Kotły olejowe
  • Kotły gazowe kondensacyjne
  • Węzły cieplne
  • Systemy ogrzewania elektrycznego
  • Pompy ciepła powietrzne
  • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

 • Dotacja
 • Pożyczka
 • Dotacja z pożyczką

Ile:

GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba w PLNDotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczkauzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowaneIdo 600do 90%do 10%do 100%II601 – 800do 80%do 20%do 100%III801 – 1 000do 70%do 30%do 100%IV1 001 – 1 200do 60%do 40%do 100%V1 201 – 1 400do 50%do 50%do 100%VI1 401 – 1 600do 40%do 60%do 100%VIIpowyżej 1 600do 30%do 70%do 100%

 

Na jakich warunkach:

 • Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
  ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

 

Lista plików do pobrania

Prezentacja CZYSTE POWIETRZEPOBIERZPPTX4Mb

Zródło: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 Załączniki: