Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo.

20 paźdźiernik 2018 r. (sobota)

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 przed posesję, w miejscu, w którym wystawiany jest pojemnik na odpady zmieszane, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.Załączniki: