Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krzemieniewo posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Gminy Krzemieniewo lub do sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019r.

Druki zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 24 , na stronie internetowej www.krzemieniewo.pl   oraz u sołtysów. 

Wypełnione druki prosimy składać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Krzemieniewo, pocztą na adres Urząd Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: gosp.kom@krzemieniewo.pl lub u sołtysów.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Referatem Rozwoju Gospodarczego – Urzędu Gminy Krzemieniewo pod nr telefonu 65 5369 220

                                                                                                                                                                                     Zastępca Wójta

                                                                                                                                                                                   /-/ Joanna NowackaZałączniki: