W okresie od 15 lutego do 30 kwietnia  Krajowa Administracja Skarbowa oferuje nową usługę  – Twój e-PIT , która uprości rozliczenie z fiskusem.

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Sporządzone przez KAS zeznania podatkowe zostały udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Aplikacja, w której udostępnione są zeznania podatkowe zapewnia podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Program e-PIT nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy skorzystać z portalu podatki. gov.pl i zalogować się poprzez wpisanie numeru PESEL ,  podać przychód z deklaracji i kwotę zwrotu za rok 2017 i   kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2018 lub zalogować się profilem zaufanym.
Dalej program przekierowuje nas do przygotowanego zeznania podatkowego. Można je modyfikować, chociażby po to, by móc się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. Ważna informacja jest taka, że będą tam już przeniesione ulgi z roku poprzedniego. W przypadku przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeśli nie zmieni się celu, podatek automatycznie trafi do organizacji wskazanej we wcześniejszym zeznaniu podatkowym. W przypadku rodziców mających dzieci w wieku do 18 lat, ulgi będą się same generowały, w przypadku dzieci starszych kwotę przysługującej ulgi należy wpisać samodzielnie. Możliwa jest również weryfikacja na podstawie jakich informacji składanych przez płatników zostało utworzone zeznanie podatkowe. W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy mają również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku – mogą taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku w urzędzie skarbowym

Zeznanie można zaakceptować w takim stanie jak zostało zaproponowane przez KAS, nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.Załączniki: