INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINYK KRZEMIENIEWO

http://nowybip.krzemieniewo.pl/dokument/3727