Numery rachunków bankowych

W związku z zapytaniami o numery rachunków przekazujemy informację na jaki numer należy wysyłać jakie opłaty. Numery rachunków bankowych Gminy Krzemieniewo:

10 1060 0076 0000 4023 6004 5150

Na w/w rachunek wpłacać należy
- opłaty skarbowe
- dzierżawy i czynsze
- koncesje alkoholowe
- podatki od firm (wszystkie)
- zapłatę za faktury
- wadia
- podatek od środków transportowych
---------------------------------------------------------------------------------

47 1060 0076 0000 4023 6004 5163

Na w/w rachunek wpłacać należy
- zabezpieczenie robót

- kaucje gwarancyjne

Obrazek

Osoby fizyczne wpłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rachunki indywidualne podane w nakazach płatniczych.